Chủ Nhật, 19/05/2024 17:21
16443

KHÁM VÀ CẤP GIẤY NGHỈ ỐM

Không chỉ thực hiện Khám và điều trị theo BHYT, Phòng khám Đa khoa Kim Thuận thực hiện cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH theo quy định của nhà nước khi người bệnh khám và điều trị.

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH là một trong những loại giấy tờ bắt buộc phải có khi người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau.

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là loại giấy được cấp khi người lao động nghỉ ốm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nghỉ ốm nào cũng được cấp giấy chứng nhận. Theo Khoản 1, Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở KCB đó;
  • Giấy được cấp phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
  • Giấy được cấp phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM hưởng BHXH LÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phòng khám Đa khoa Kim Thuận được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Ninh cấp phép thực hiện Cấp giấy Chứng nhận nghỉ ốm theo quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

  • Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
  • Người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở KCB khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.
  • Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở KCB thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Nếu bạn có câu hỏi nào, bạn vui lòng liên hệ tới Phòng khám.

theo hotline phòng khám để được Các Bác sĩ tư vấn và định hướng điều trị (nếu có).

Trân trọng!